Zamówienia Publiczne - Archiwum

Zespół Szkół nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera


Ogłoszenie: 548753-N-2018

Postępowania o udzielenie zamówień publicznych podlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawy PZP).

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP na portalu UZP w dniu 2018-04-23 nr ogłoszenia 548753-N-2018.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

ZŁOŻONE OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Zamówienia poniżej 30000 EURO

Informacja ukazała się na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 2 w dniu 28 V 2014 r.

Kraków, dn. 29 V 2014 r.
Pozycję 1.18 kosztorysu należy wycenić według przedmiaru dodatkowego ze względu na błąd w normie zużycia materiału w przedmiarze robót przekazanym jako załącznik do postępowania. Właściwa norma zużycia płyty styropianowej to 0,12.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Zamówienia powyżej 14.000 EURO

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP na portalu UZP w dniu 18 lipca 2013, nr ogłoszenia 147105-2013.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Zamówienia powyżej 14.000 EURO

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP na portalu UZP w dniu 15 czerwca 2012, nr ogłoszenia 205960-2012.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Zamówienia poniżej 14 000 EUR

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP na portalu UZP w dniu 2011-07-14, nr ogłoszenia 200720 - 2011


Zamówienia poniżej 14 000 EUR

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP na portalu UZP w dniu 2011-06-24, nr ogłoszenia 171040 - 2011


Zamówienia powyżej 14 000 EUR

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP na portalu UZP w dniu 2010-10-12, nr ogłoszenia 283305 - 2010


Zamówienia powyżej 14 000 EUR

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP na portalu UZP w dniu 2010-07-21, nr ogłoszenia 193869 - 2010


Zamówienia powyżej 14 000 EUR

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP na portalu UZP w dniu 2010-06-17, nr ogłoszenia 173064 - 2010


Zamówienia do 14 000 EUR