Szkoła Podstawowa nr 8 w Krakowie

Patron

Ksiądz Profesor Józef Tischner urodził się 12 marca 1931 roku w Starym Sączu. Dzieciństwo i młodość spędził w Łopusznej na Podhalu, dwa kroki, jak mawiał, od Dunajca. Jego rodzice (nauczyciele) kochali go bardzo. Nie przypuszczali, że w przyszłości poświęci się służbie bożej.

Po zdaniu tak zwanej dużej matury w nowotarskim liceum, zgodnie z wolą ojca, złożył papiery na Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, mimo że podjął już decyzję, że zostanie księdzem. W czasie nasilającej się stalinizacji Polski, podjęcie studiów teologicznych, wiązało się z utratą pracy przez jego rodziców. Jednak głos powołania był tak mocny, że w maju 1950 roku młody Józef zastukał do bramy Seminarium Duchownego w Krakowie. Pozostał nadal studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale już na Wydziale Teologicznym. Całe swoje życie poświęcił Bogu, człowiekowi, nauce i filozofii. Od 1968 roku wykładał na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, był kierownikiem Katedry Filozofii Człowieka tej uczelni. Pracował również w PWST w Krakowie i na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wchodził w skład redakcji: „Tygodnika Powszechnego” i wydawnictwa „Znak.”

Od początku swojej misji duszpasterskiej związał się z Krakowem, nie zapominając również o rodzinnym Podhalu. Był kapłanem, katechetą, kaznodzieją, rekolekcjonistą i nauczycielem dla wszystkich. Lubiły go dzieci, ceniła młodzież, ludzie prości i wykształceni. Ogromną popularnością cieszyły się jego „trzynastki” – msze dla krakowskiej inteligencji w kościele św. Anny oraz msze dla przedszkolaków w kościele św. Marka.

Obdarzony niezwykłym talentem obserwacji człowieka, życia i świata stworzył wspaniałe dzieła filozoficzne, w których pisze o wartościach etyczno - moralnych, humanistycznych i religijnych w wymiarze uniwersalnym i ponadczasowym. Jest autorem książek m.in. „Świat ludzkiej nadziei”, „Etyka Solidarności”, „Jak żyć?”, „Idąc przez puste Błonia”, „Historia filozofii po góralsku”.

I dziś, choć Go już nie ma wśród nas, bo odszedł na zawsze 28 czerwca 2000 roku pełnić swą służbę u Boga, jego prawda o człowieku, Bogu i świecie, przekazywana w sposób prosty i zrozumiały na zawsze będzie przenikać umysły ludzkie oraz wskazywać drogę tym, którzy nie potrafią się odnaleźć na krętych ścieżkach życia.

Sala im. ks. prof. Józefa Tischnera w naszej szkole

Historia

Zespół Szkół nr 2 pojawił się na krakowskiej mapie edukacyjnej w dniu 1 września 2010 roku w wyniku przekształcenia Zespołu Szkół Zawodowych nr 3.

Zespół w dzisiejszej lokalizacji istnieje od 1995 roku, kiedy to decyzją Kuratora Oświaty w Krakowie do Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 z ul. Na Załęczu dołączono Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 10 z ul. Grochowej. Obie szkoły miały za sobą bogate doświadczenie w przygotowaniu młodych ludzi do zawodów budowlanych i mechanicznych. Obie mogą pochwalić się długą historią swojej działalności. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 10 powstała 1 września 1966 roku jako szkoła przyzakładowa Krakowskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego „Krakbud,” a Zespół Szkół Zawodowych nr 3 przekształcił się z Zasadniczej Szkoły Budowlanej Krakowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Maszynami Budownictwa, która powstała 1 września 1973 roku.

Zespół Szkół mimo zmian w systemie edukacji rozwija się bez przerwy, dopasowując się do potrzeb rynku edukacyjnego. W 1995 roku w skład Zespołu wchodziły: Szkoła Zawodowa i Wieczorowe Technikum Budowlane dla Dorosłych. W 1997 roku szkoła została poszerzona o Wieczorowe Liceum Ogólnokształcące. Utworzono również dwie klasy Innowacji Pedagogicznej, w której uczniowie przez 2 lata realizowali program liceum ogólnokształcącego, a następnie podejmowali decyzję o dalszym kontynuowaniu nauki lub wybierali zawód i odbywali praktykę. Innowacja Pedagogiczna wdrożona w naszym Zespole w latach 1997 – 2001 wyprzedzała o kilka lat reformę edukacji zawodowej.

Kolejne lata przyniosły powstanie w ramach Zespołu:

 • Gimnazjum nr 51 (1.IX.1999 r.),
 • Liceum Ogólnokształcącego nr XXXVII oraz nowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 25,
 • Szkołay Podstawowej nr 8 (1.IX.2010 r.).

Młodzież uczy się (od października 2004 roku) w dwóch budynkach szkolnych: w budynku przy ul. Goszczyńskiego 44 (budynek został przekazany naszemu Zespołowi w styczniu 2003 r.) i w budynku przy ul. Grochowej 23.

Od 2002 roku mamy status Szkoły Ćwiczeniowej krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. W uznaniu zasług w pracy z młodzieżą Zespół został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W 2003 roku szkoła otrzymała certyfikat „Szkoły przyjaznej uczniom” . W roku szkolnym 2004/2005 - certyfikat „Cogito – szkoła ucząca myśleć”, a w 2005/2006 – pierwszy certyfikat „Szkoły promującej bezpieczeństwo”.

Przez prawie 40 lat istnienia naszej szkoły, jej mury opuściło kilkanaście tysięcy absolwentów. Jedni są już od dawna dorosłymi ludźmi, inni dopiero w tę dorosłość wchodzą. Ci najmłodsi ciekawie spoglądają przez pryzmat naszej szkoły na to, co ich czeka.

Nadanie Zespołowi w dniu 6 grudnia 2003 r. (w 30 rocznicę powstania), imienia człowieka tak mądrego i dobrego, jakim był ksiądz profesor Józef Tischner było zwieńczeniem wieloletniej pracy całej społeczności szkolnej. Słowa księdza prof. Józefa Tischnera: „Powołaniem człowieka jest tworzenie dobra” stały się mottem naszej szkoły. Wejście do Rodziny Szkół Tischnerowskich pozwala nam kontynuować wspaniałe idee naszego Patrona i krzewić je wśród młodzieży.

Grono pedagogiczne

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnegomgr Sylwia Czekaj
Zastępca Dyrektoramgr Anna Igar - Makowska
Edukacja wczesnoszkolnamgr Aneta Adamus
mgr Wioletta Głusek
mgr Żaneta Grodowska
mgr Katarzyna Gunia
mgr Katarzyna Jasiukajć
mgr Anna Kozakiewicz
mgr Katarzyna Kruk
mgr Agnieszka Warzecha
Język polski mgr Urszula Steinhof
mgr Edyta Wójcik
Język angielski mgr Joanna Kisiołek
mgr Monika Kosoń - Sawicka
mgr Adriana Pabich - Jagieła
Małgorzata Wlaź
Język niemieckimgr Monika Sienkiewicz
Historiamgr Michał Amarowicz
Wiedza o społeczeństwiemgr Michał Amarowicz
Matematyka mgr inż. Angelika Kozak
Natalia Wojdyr
Fizykamgr Stanisław Józefczyk
Chemiamgr Halina Seweryn
Geografiamgr Jadwiga Ryszkiewicz
Informatykamgr Halina Seweryn
Religia ks. mgr Wojciech Bochenek
ks. mgr Artur Makosa
ks. mgr Bartosz Mrozek
Biologia, PrzyrodaJulia Signio
Plastykamgr Agnieszka Podyma
Muzykamgr Mirela Zięcina
Wychowanie do życia w rodziniemgr Agnieszka Podyma
Wychowanie fizyczne mgr Zenon Grymek
mgr Elżbieta Wolska
mgr Mirela Zięcina
Taniecmgr inż. Angelika Kozak
Edukacja dla bezpieczeństwamgr Klaudia Cabaj
Doradztwo zawodowemgr Monika Sienkiewicz
Nauczyciel bibliotekarzmgr Barbara Heksel
Pedagog szkolnymgr Anna Igar - Makowska
Psycholog szkolny mgr Emilia Kijowska
mgr Beata Klimek
Nauczyciel wspomagającymgr Klaudia Cabaj
Logopedamgr Sylwia Onuch
Nauczyciele świetlicy mgr Aneta Adamus
mgr Michał Amarowicz
mgr Klaudia Cabaj
mgr Wioletta Głusek
mgr Żaneta Grodowska
mgr Katarzyna Gunia
mgr Katarzyna Jasiukajć
mgr Anna Kozakiewicz
mgr Katarzyna Kruk
mgr Karolina Leśniak
mgr Magdalena Majerska
mgr Kinga Palonka
mgr Agnieszka Podyma
mgr Jadwiga Ryszewska
mgr Monika Sienkiewicz
mgr Halina Seweryn
mgr Agnieszka Warzecha
mgr Małgorzata Wilkońska
mgr Małgorzata Wlaź

Organizacja roku szkolnego 2020/2021

DATAWYDARZENIE
01.09 Rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego 2020/2021
14.10 Święto Komisji Edukacji Narodowej oraz ślubowanie pierwszoklasistów
07.12 Dzień Patrona
10.12 Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych
18.12 Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych z poszczególnych przedmiotów
23.12 - 31.12 Przerwa świąteczna
04.01 - 17.01 Ferie zimowe
18.01 - 25.01 Poprawa ocen
26.01 Konferencja klasyfikacyjna
01.02 Zebrania z Rodzicami uczniów klas 1-3
02.02 Zebrania z Rodzicami uczniów klas 4-8
11.03 Dzień Otwarty promujący szkołę
22.03 Dzień Otwarty dla Rodziców uczniów klas 1-3
23.03 Dzień Otwarty dla Rodziców uczniów klas 4-8
01.04 - 06.04 Przerwa świąteczna
17.05 Zebrania z Rodzicami uczniów klas 1-3
18.05 Zebrania z Rodzicami uczniów klas 4-8
25.05 - 27.05 Egzamin po 8 klasie, dni wolne od zajęć edukacyjnych
04.06 Dzień wolny od zajęć edukacyjnych
18.06 Termin wystawiania ocen rocznych
21.06 Konferencja klasyfikacyjna
25.06 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Szkolny zestaw podręczników dla szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021

Rada Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2020/2021:

 • Przewodniczący: Jakub Jamrozik
 • Zastępca od spraw przedszkola: Krzysztof Wieczorek
 • Zastępca od spraw klas I-III: Jakub Śliwak
 • Zastępca od spraw klas IV-VIII: Marzena Lipińska
 • Skarbnik: Tomasz Szczurek
 • Komisja rewizyjna: Beata Burkiewicz

Rada Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Witryna internetowa Rady Rodziców dostępna jest pod adresem:
https://sites.google.com/view/radarodzicowzs2

Kontakt e-mail: rada.rodzicow.zs2krakow@gmail.com

W dniu 22 września 2017 roku na pierwszym zebraniu Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/18 wybrano Prezydium składające się z następujacych osób:

 • Przewodniczący: Grzegorz Lichoń
 • Zastępca ds. Przedszkola: Barbara Urban
 • Sekretarz: Justyna Hołda
 • Zastępca ds. Klas I-IV Szkoły Podstawowej: Barbara Krupa
 • Skarbnik: Jakub Jamrozik
 • Zastępca ds. Klas V-VII Szkoły Podstawowej: Elżbieta Nawrot
 • Zastępca ds. Gimnazjum: Beata Jachimczak

Zebranie Rady Rodziców

W dniu 19.09 br. odbyło się pierwsze powakacyjne zebranie Rady Rodziców, w skład której wchodzą przedstawiciele poszczególnych klas. Wybraliśmy nowe Prezydium na rok 2016 / 2017 i tak:

 • PRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓW: Grzegorz Lichoń (SP kl. 2b)
 • ZASTĘPCY:
  • Jakub Jamrozik (SP kl. 3a)
  • Edyta Wiśniowska (kl. I gimnazjum)
  • Urszula Bednarczyk Kędzierska (gr. III przedszkole)
  • Beata Kozaczka (SP kl. 3b)
  • Barbara Urban (gr. II przedszkole)
 • SEKRETARZ: Agata Marcinkowska (SP kl. 4a)
 • SKARBNIK: Justyna Hołda (SP kl. 5a)
 • KOMISJA REWIZYJNA:
  • Ryszard Pytel (SP kl 2a) - przewodniczący
  • Kalina Bałaga Nowak (gr. IV przedszkole) - zastępca

Spotkanie Rady Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców na rok 2015 / 2016

 • Przewodniczący: Jakub Jamrozik
 • Z-ca przewodniczącego: Anna Łyżwa
 • Z-ca przewodniczącego: Iga Czerwińska
 • Sekretarz: Justyna Hołda
 • Skarbnik: Katarzyna Rudek

Uchwała Nr 1/2015-2016 Rady Rodziców z dn. 03.11.2015 r.
Uchwała Nr 2/2015-2016 Rady Rodziców z dn. 03.11.2015 r.

Spotkanie Rady Rodziców

W poniedziałek 21 września o godz. 18.00 w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 8 (ul. Goszczyńskiego 44) odbędzie się zebranie Rady Rodziców przeznaczone obowiązkowo dla Trójek Klasowych. W związku z wyborem Rady Rodziców prosimy o poważne potraktowanie tematu i obecność.

Spotkanie Rady Rodziców

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się w czwartek 14 maja o godz. 17.30. Serdecznie zapraszamy także osoby zainteresowane sprawami szkoły.

Spotkanie Rady Rodziców

W środę 15.04 o godz. 17.30 w budynku Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Goszczyńskiego 44 odbędzie się zebranie Rady Rodziców. Zapraszamy nie tylko przedstawicieli trójek klasowych, ale także wszystkie osoby chcące się zaangażować w sprawy szkoły.

Spotkanie Rady Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców na rok 2014 / 2015

 • Przewodnicząca: Agnieszka Lasota (kl 3a)
 • Z-ca przewodniczącej: Dominik Niemiec (kl 1b)
 • Z-ca przewodniczącej: Agata Marcinkowska (kl 2a)
 • Sekretarz: Renata Sas Dyrba (kl 1a)
 • Skarbnik: Anna Wajda (przedszkole)

Zapisy

Rekrutacja do klas pierwszych

Zgodnie z Zarządzeniem nr 161/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z 25 stycznia 2021 r. rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków rozpocznie się 1 marca 2021 r.

Rekrutacja do klasy pierwszej prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego ELEMENTO, który zostanie uruchomiony 1 marca 2021 r.

UWAGA! WAŻNE!
Szkoła Podstawowa nr 8

W związku z zaleceniami wynikającymi z aktualnej sytuacji w kraju jesteśmy zobowiązani do wprowadzenia rozwiązań ograniczających konieczność przemieszczania się osób - przechodzimy na system pracy zdalnej.
W dniach 16 - 20 marca br. sekretariat będzie nieczynny.

Bardzo proszę, aby w ramach rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 po wypełnieniu dokumentów na platformie rekrutacyjnej platforma, wydrukować je, podpisać i zeskanować pierwszą stronę (dane) i ostatnią (podpisy). Skany dokumentu wraz ze skanami wymaganych zaświadczeń i oświadczeń proszę przesłać na adres Szkoła. Takie działanie zapewni udział w rekrutacji.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2
Barbara Buczkowska

UWAGA! WAŻNE!
Samorządowe Przedszkole nr 27

W związku z zaleceniami wynikającymi z aktualnej sytuacji w kraju jesteśmy zobowiązani do wprowadzenia rozwiązań ograniczających konieczność przemieszczania się osób - przechodzimy na system pracy zdalnej.
W dniach 16 - 20 marca br. sekretariat będzie nieczynny.

Bardzo proszę, aby w ramach rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 po wypełnieniu dokumentów na platformie rekrutacyjnej platforma, wydrukować je, podpisać i zeskanować pierwszą stronę (dane) i ostatnią (podpisy). Skany dokumentu wraz ze skanami wymaganych zaświadczeń i oświadczeń proszę przesłać na adres: Szkoła Takie działanie zapewni udział w rekrutacji.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2
Barbara Buczkowska

Warto zobaczyć: